Syra-nivån i magsäcken

Syra-nivån i magsäcken är av stor betydelse för vår hälsa. För lite produktion av saltsyra kan ta sig uttryck i många IBS-liknande symptom. Vi kan få halsbränna, känna uppsvälldhet i magen efter måltid, bli förstoppade och/eller få diarré.  Sjukvården påstår vanligtvis att dessa problem orsakas av för hög saltsyraproduktion men jag anser att så oftast inte är fallet när vi talar om IBS.

PH-nivån i magsäcken ska vara så låg som 1,5 till 2,0 (enligt Wikipedia med flera). Det är surare än ren citronsaft! Magsaften i magsäcken har en oerhört viktig funktion. Den ska bryta ner maten och skydda oss från skadliga bakterier och virus. Det är just därför som syrahämmande läkemedel kan rubba balansen i matsmältningen och förvärra IBS-symptomen i det långa loppet.

Syra-nivån i magsäcken.

Saltsyrabrist i magsäcken

Ett vanligt tecken på att IBS orsakas av saltsyrabrist i magsäcken kan vara att maten inte bryts ner ordentligt när den passerar genom vårt matspjälkningssystem. Det är just det som orsakar symptom som diarré, förstoppning, uppsvälld mage och halsbränna. Maten bryts inte ner som den ska i magsäcken vilket ger upphov till en slags jäsning i magsäcken. Detta resulterar i gaser. Gaserna får magen att svälla upp och göra ont. Där matstrupen mynnar ut i magsäcken finns en muskel som heter Cardiasfinktern. Den kan liknas vid ett lock som förhindrar att magsäckens syra tränger upp i matstrupen. När maten inte bryts ner ordentligt i magsäcken skapas gaser som pressar upp det här locket. Det sura maginnehållet tränger upp i matstrupen (som är känslig för syra) och orsakar halsbränna.

Jag drabbades upprepade gånger av magkatarr när jag hade IBS. Man märker det oftast som en molande värk vid övre delen av magen och det brukar svida till om man trycker vid mellangärdet. Det finns mycket som tyder på att för lite magsyra kan orsaka magkatarr enligt min tidigare beskrivning. Magkatarr kan även minska kroppens produktion av saltsyra. Det varnas ofta för att användande av läkemedel av typen NSAID kan orsaka magkatarr eller till och med magsår. Paracetamol tillhör inte läkemedel av typen NSAID, vilket är anledningen till att Alvedon rekommenderas istället för exempelvis Ipren till IBS-patienter. Andra läkemedel som kan orsaka magsår vid stor användning är bland annat Voltaren, Treo och Aspirin (enligt magkatarr.se och 1177 vårdguiden).

Näringsbrister

När maten inte bryts ner ordentligt i magsäcken skapas ytterligare problem. I sin tur påverkas också tunntarmen och tjocktarmens funktioner. Tunntarmen kan inte ta upp näring som den ska, eftersom maten inte är tillräckligt spjälkad. Det kan ge upphov till näringsbrister. Näringsbristerna försämrar ytterligare produktionen av saltsyra och vi hamnar, på så sätt, i en ond cirkel. Näringsbristerna kan ta sig uttryck som ökat håravfall, sköra naglar, trötthet och andra sjukdomar. Det är viktigt att gå till botten med roten till det onda (den bristande saltsyraproduktionen) istället för att bara behandla nya symptom. I tjocktarmen ska sedan vatten och natriumjoner absorberas men på grund av tidigare problem i magsäckens och tunntarmens funktioner blir även tjocktarmens funktion lidande. Vi märker av det som diarré eller förstoppning, vilket innebär att tjocktarmen antingen tar upp för mycket vatten eller för lite.

Vad säger då det här? Jo, att hela matsmältningssystemet är beroende av att det låga PH-värdet i magsäcken! Om saltsyraproduktionen har rubbats, så måste vi adressera det problemet för att bli kvitt vår IBS. Det räcker inte att enbart söka efter lösningar till symptomen. Om vi inte tar oss an roten till det onda kommer vi bara att drabbas av nya hälsoproblem och symptom. Se ”Digest”.