”Man kan tänka sig fri från IBS”

Hur många gånger har jag inte hört den här inställningen till IBS bland läkare? På ett eller annat sätt uttrycker sjukvården att mindre oro, mindre stress och fastare rutiner kan underlätta symptomen. Jag skulle vilja påstå att det är helt felaktigt. När jag mådde som sämst låg jag på soffan, nästan dag ut och dag in, och hade ont i magen. Svullnaden tilltog oftast under dagen och på kvällarna var det som allra värst. Sommaren 2017, när jag mådde som sämst, hade jag ingenting som stressade mig. Jag visste vad dagen skulle föra med sig. Mina tankar hade ingen som helst inverkan på mina magproblem.

Det är mycket möjligt att stress kan vara en av orsakerna till att IBS bryter ut, men minskad stress är inte lösningen på IBS. Matsmältningen är satt ur balans och inga tankar i världen kan ändra på det. Ingen läkare skulle säga att ont i en axel botas av positiva tankar, så hur kommer det sig då att man påstår att magont kan botas av detsamma? Vi kan visserligen ha fjärilar i magen, bli lösa i magen av oro eller tillfälligt förstoppade. Det är en sak. Men ingen ska behöva gå runt och ha ont i magen. Det är tydliga signaler på att något inte är som det ska vara.

Det är problematiskt att sjukvården ofta påstår att IBS-patientens tankar kan mildra symptomen. Detta felaktiga påstående kan tvärtom försämra måendet hos den drabbade. Det är inte roligt att få höra att man i princip går runt och inbillar sig sina symptom. Risken finns dessutom att omgivningen, anhöriga och vänner börjar tro att man kan inta en mer positiv hållning till sina symptom och på så sätt må bättre.

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att den här myten kring IBS antagligen är kopplad till läkarnas bristande kunskap på området. För en längre tid sedan publicerades en vetenskaplig rapport som visade att man kunde se en störning i tarmmotoriken på IBS-patienter. Jag omnämnde den rapporten för en läkare under slutet av min sjukdomsperiod när jag hade fått nog av påståenden kring positivt tänkande. Det var ganska uppenbart att han inte hade tagit del av de nya rönen.