Varför bryter IBS ut?

Man kan fråga sig varför IBS bryter ut. Det här avsnittet bygger på mina egna teorier kring IBS. Här reflekterar jag fritt kring de möjliga orsakerna till att IBS bryter ut.

Orsaker till att IBS kan bryta ut:

Orsakerna till att IBS kan bryta ut.

Min bakgrund

För mig bröt min IBS ut, i princip, över en dag året 2014. Det började med att jag kände mig bubblig och uppsvälld i magen på ett sätt som fick mig att tro att jag hade ätit något dåligt eller var på väg att drabbas av magsjuka. Jag trodde att symptomen skulle gå över efter en vecka eller två, men symptomen fortsatte och blev bara värre med tiden. Jag har hört fler beskriva sina upplevelser av IBS på ett liknande sätt. Något tycks ha orsakat ett plötsligt utbrott av IBS. Jag har försökt att finna svar på varför IBS bryter ut. Orsakerna som jag presenterar här har alla en gemensam nämnare, nämligen att de resulterar i en rubbning av syra-nivån i magsäcken och begränsar produktionen av magsaft. Se även ”Boten till IBS”.