Magsjuka, infektion eller näringsbrister

Magsjuka eller infektion

Magsjuka eller infektion. Varför bryter IBS ut?

Jag har hört exempel på att IBS kan bryta ut efter svår magsjuka eller infektion. Man kan tänka sig att magsjuka och infektioner påverkar vårt matsmältningssystem och minskar saltsyraproduktionen. Användning av antibiotika sägs också öka risken för att drabbas av IBS. En bakterieinfektion som kan orsaka minskad surhetsgrad i magsäcken är Helicobacter Pylori. Bakterien neutraliserar syran omkring sig och överlever på så sätt i magsäcken. Helicobacter Pylori kan i vissa fall orsaka magkatarr och magsår.

Näringsbrister

Det finns flera orsaker till varför vi kan drabbas av näringsbrister. Det viktiga är dock att vi är uppmärksamma på tecken på näringsbrister och gör något för att åtgärda dem. Om kroppen inte har de vitaminer och mineraler som behövs för magsäckens saltsyraproduktion kan vårt upptag av näringsämnen minska ytterligare. Det resulterar i magproblem och andra sjukdomssymptom.

Näringsbrister. Zink, B-vitaminer m.m.

Vitaminer som är särskilt viktiga för magsäckens saltsyraproduktion är Zink och B-vitaminer! (Se Vitaminer och Mineraler).