Stress

Långvarig stress utan återhämtning är aldrig bra för oss. Kroppen hamnar i ett nästan konstant fight-or-flight läge. Det kunde möjligtvis hjälpa oss längre tillbaka i tiden under korta stunder, när man blev jagad av ett rovdjur exempelvis. Konstant stress påverkar därför kroppens produktion av saltsyra. Ingen tänker väl på att sätta sig ner och äta om man blir jagad av en tiger! För lite saltsyra i magsäcken påverkar dessutom bukspottskörtelns utsöndring av matsmältningsenzymer och vårt upptag av B12 och B9 (folsyra). Dessutom riskerar vi att utveckla andra näringsbrister.

Långvarig stress utan återhämtning är aldrig bra för oss.

Drygt ett halvår innan min IBS bröt ut förlorade jag en nära anhörig i cancer. Det var en oerhört svår tid. Emotionell stress som sorg har en betydande påverkan på vår kropp. Som i fallet med stress i vardagen kan kroppen drabbas av minskad saltsyraproduktion och näringsbrister. Känslomässigt trauma kan exempelvis ge nedsatt binjurefunktion som kan resultera i binjureutmattning. För att stärka binjurarna är vitaminer och mineraler av stor betydelse. C-vitamin, B-komplex, magnesium m.m. kan främja binjurarnas förmåga och kroppens återhämtning efter emotionell stress. B-vitaminers betydelse brukar särskilt framhävas i detta sammanhang. För att vi ska kunna tillgodogöra oss dessa vitaminer och mineraler är det oerhört viktigt att saltsyraproduktionen understöds. Läs ”Boten till IBS”.