Syraneutraliserande mat och läkemedel

Man kan lätt tro att viss mat ökar surhetsgraden i magsäcken, men många gånger är det tvärtom så att maten vi äter är mindre sur än syran i magen. Ta till exempel citron. Bara för att ren citronsaft har ett lågt PH-värde betyder det inte att citron har en syrahöjande effekt i magsäcken. Tvärtom! Som jag har skrivit tidigare så är magsyran i magsäcken surare än saften i en citron. Det här innebär att mycket av den mat som vi äter har ett högre PH-värde än syran i magsäcken. Det ska inte vara något problem om vi är friska och vår saltsyraproduktion fungerar som den ska. Men vid näringsbrister och andra påfrestningar på vårt matsmältningssystem kan den syraneutraliserande effekten börja ta överhand. Det är då vi kan behöva hjälpa vår saltsyraproduktion på vägen.

Man kan lätt tro att viss mat ökar surhetsgraden i magsäcken, men många gånger är det tvärtom så att maten vi äter är mindre sur än magsyran.

Många tror att kaffe orsakar försurning i magsäcken. Kan det verkligen stämma? Kaffe har ett PH på 4,5 till 6 vilket snarare borde vara syraneutraliserande i magsäcken. En teori är att Cardiasfinktern slappnar av när man dricker kaffe och låter syra tränga upp i matstrupen. Det kan möjligtvis vara anledningen till att en del kan drabbas av halsbränna när man dricker kaffe. Det kan vara viktigt att se över sin kaffekonsumtion. Kaffe kan stimulera saltsyraproduktion vid fel tillfällen och på så sätt verka påfrestande på vår naturliga saltsyraproduktion. Dessutom kan för mycket kaffedrickande påverka vårt upptag av järn.

Syraneutraliserande mat och läkemedel.

Som jag tidigare har nämnt äter många människor idag syrahämmande läkemedel. Detta skapar ytterligare påfrestningar på vårt matsmältningssystem. Hur ska magsäcken kunna bryta ner mat om vi ständigt saboterar dess viktigaste redskap för att smälta maten, nämligen magsyran!