Vitaminer och Mineraler

Det är viktigt att vår kost innehåller de vitaminer och mineraler som vi behöver för att må bra. Tyvärr är näringsbrister vanligt förekommande och det är viktigt att uppmärksamma. Näringsbrister kan resultera i många sjukdomsliknande symptom. Anledningen till att jag vill betona betydelsen av vitaminer och mineraler är att många läkemedel påverkar vårt näringsupptag negativt, samt att exempelvis Zink, Magnesium och B-vitaminer är oumbärliga för magsäckens saltsyraproduktion. Vi riskerar därför en ond cirkel av magproblem och näringsbrister. Glöm inte att läsa om kosttillskotten som jag rekommenderar för att komma tillrätta med näringsbrister! (Kosttillskott)

Vitaminer och Mineraler

Läkemedel som kan ge näringsbrist

Syrahämmare (protonpumpshämmare) som Omeprazol orsakar en långvarig minskning av syran i magsäcken. På Wikipedia går det att läsa:

Vid regelbunden användning av protonpumpshämmare under flera år finns eventuellt risk för brist på vissa näringsämnen som är beroende av magsyra för att kunna tas upp i kroppen, så som järn, kalcium och vitamin B12, men detta är omdiskuterat” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Protonpumpsh%C3%A4mmare)

Det är fullt logiskt att tro att en minskning av magsyra måste ha en inverkan på vårt näringsupptag. Jag har läst andra artiklar som framhäver att vårt upptag av B1, B12, järn, zink, folsyra och magnesium begränsas av syrahämmare. Magnesiumbrist påverkar i sin tur vårt kalciumupptag och så vidare. Detta är alltså inga läkemedel som man bör konsumera lättvindigt.

Till och med en artikel i Läkartidningen tar upp riskerna med protonpumpshämmare. I den här artikeln lyfter författarna framförallt fram den ökade risken för lunginflammation, tarminfektion och fraktur: https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2013/04/protonpumpshammare-misstanks-ge-allvarliga-biverkningar/

Här tar man också upp statistik som jag ser som mycket oroande. 5-10 procent av befolkningen medicineras med dessa läkemedel! Den här artikeln är från 2013. Är användningen möjligtvis mer omfattande idag?

Avslutningsvis:

Antibiotika minskar upptaget av B-vitaminer, kalcium, magnesium, kalium m.m. Smärtstillande läkemedel sägs kunna orsaka brist på folsyra (B9). Ger också större risk för att utveckla brist på C-vitamin m.m.

Antidepressiva reducerar kraftigt upptaget av magnesium, B2, B6, B9 och B12. Det är troligt att brist på dessa vitaminer och mineraler orsakar nedstämdhet. Det innebär att antidepressiva riskerar att förvärra vårt mående i det långa loppet! Listan på näringsämnen, som antidepressiva minskar upptaget av, fortsätter med D-vitamin, B3, Omega-3, Zink, C-vitamin, Selen o.s.v. Laxermedel eller vattendrivande läkemedel kan öka risken för brist på bland annat Kalium och de vattenlösliga B-vitaminerna.